Trang sức đá qúy
MẶT DÂY GẮN ĐÁ RUBY
Mã sản phẩm: MD 348_CCR18
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: RUBY
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 1,8 chỉ
Giá bán: Liên hệ