Trang sức đá qúy
BÔNG TAI GẮN ĐÁ RUBY
Mã sản phẩm: MD 272_CCR14
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: RUBY
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 1,6 chỉ
Giá bán: Liên hệ