Trang sức cưới
Nhẫn cưới
Mã sản phẩm: NC 003_PT1
Loại sản phẩm: Nhẫn cưới
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 58.5%
Trọng lượng: 1,20 chỉ
Giá bán: 3,759,000 VNĐ(tại thời điểm: 06/06/2012 12:00)
Mô tả:

Giá tại thời điểm tháng 6/2012