Trang sức bạc
VÒNG TAY BẠC GẮN TOPAZ
Mã sản phẩm: SJ19
Loại sản phẩm: Vòng tay
Tên đá: Topaz
Chất liệu,hàm lượng: Bạc 925
Trọng lượng: 2,8 chỉ
Giá bán: Liên hệ