Trang sức bạc
VÒNG TAY BẠC GẮN PERIDOT
Mã sản phẩm: SJ17
Loại sản phẩm: Vòng tay
Tên đá: Peridot
Chất liệu,hàm lượng: Bạc 925
Trọng lượng: 2,3 chỉ
Giá bán: Liên hệ