Trang sức bạc
VÒNG TAY BẠC GẮN CITRINE
Mã sản phẩm: SJ18
Loại sản phẩm: Vòng tay
Tên đá: Citrine
Chất liệu,hàm lượng: Bạc 925
Trọng lượng: 2,7 chỉ
Giá bán: Liên hệ