Trang sức bạc
NHẪN BẠC NỮ NGỌC TRAI
Mã sản phẩm: SJ16
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Tên đá: Ngọc trai
Chất liệu,hàm lượng: Bạc 925
Trọng lượng: 1,3 chỉ
Giá bán: Liên hệ