Trang sức bạc
NHẪN BẠC NỮ GẮN TOPAZ
Mã sản phẩm: SJ15
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Tên đá: Topaz
Chất liệu,hàm lượng: Bạc 925
Trọng lượng: 1,4 chỉ
Giá bán: Liên hệ