Trang sức bạc
NHẪN BẠC NỮ GẮN CITRINE
Mã sản phẩm: SJ13
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Tên đá: Citrine
Chất liệu,hàm lượng: Bạc 925
Trọng lượng: 1,3 chỉ
Giá bán: Liên hệ