Trang sức bạc
NHẪN BẠC NỮ
Mã sản phẩm: SJ04
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Chất liệu,hàm lượng: Bạc 925
Trọng lượng: 0,943 chỉ
Giá bán: Liên hệ