Trang sức bạc
NHẪN BẠC NỮ
Mã sản phẩm: SJ03
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Chất liệu,hàm lượng: Bạc 925
Trọng lượng: 1,036 chỉ
Giá bán: Liên hệ