Trang sức bạc
NHẪN BẠC NAM
Mã sản phẩm: SJ02
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Chất liệu,hàm lượng: Bạc 925
Trọng lượng: 2,36 chỉ
Giá bán: Liên hệ