Trang sức bạc
LẮC CHÂN BẠC NỮ
Mã sản phẩm: SJ21
Loại sản phẩm: Lắc chân
Chất liệu,hàm lượng: Bạc 99,9
Trọng lượng: 2,56 chỉ
Giá bán: Liên hệ