Trang sức bạc
HOA TAI NỮ GẮN SAPPHIRE
Mã sản phẩm: SJ08
Loại sản phẩm: Hoa tai
Tên đá: Sapphire
Chất liệu,hàm lượng: Bạc 925
Trọng lượng: 1,2 chỉ
Giá bán: Liên hệ