Trang sức bạc
HOA TAI BẠC GẮN TOPAZ
Mã sản phẩm: SJ11
Loại sản phẩm: Hoa tai
Tên đá: Topaz
Chất liệu,hàm lượng: Bạc 925
Trọng lượng: 1,5 chỉ
Giá bán: Liên hệ