Trang sức bạc
HOA TAI BẠC GẮN SAPPHIRE
Mã sản phẩm: SJ10
Loại sản phẩm: Hoa tai
Tên đá: Sapphire
Chất liệu,hàm lượng: Bạc 925
Trọng lượng: 0,9 chỉ
Giá bán: Liên hệ