Trang sức bạc
HOA TAI BẠC GẮN NGỌC TRAI
Mã sản phẩm: SJ09
Loại sản phẩm: Hoa tai
Tên đá: Ngọc trai
Chất liệu,hàm lượng: Bạc 925
Trọng lượng: 1,2 chỉ
Giá bán: Liên hệ