Trang sức bạc
DÂY CHUYỀN BẠC NỮ
Mã sản phẩm: SJ26
Loại sản phẩm: Dây chuyền nữ
Chất liệu,hàm lượng: Bạc 99,9
Trọng lượng: 4 chỉ
Giá bán: Liên hệ