Trang sức bạc
DÂY CHUYỀN BẠC NAM
Mã sản phẩm: SJ25
Loại sản phẩm: Dây chuyền nam
Chất liệu,hàm lượng: Bạc 99,9
Trọng lượng: 5,84 chỉ
Giá bán: Liên hệ