Nhẫn cưới
NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ CUBIC
Mã sản phẩm: DSC 7689
Loại sản phẩm: Nhẫn cưới
Tên đá: CUBIC
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 1,7 chỉ
Giá bán: 7,310,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/11/2018 09:31)

NHẪN CƯỚI VÀNG TRẮNG 14K GẮN ĐÁ CUBIC (NC 017)

5,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/11/2018 09:31)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (DSC 3701)

18,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/11/2018 09:31)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3693)

6,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/11/2018 09:31)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (DSC 3091)

19,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/11/2018 09:31)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (DSC 3086)

17,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/11/2018 09:31)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (DSC 3081)

12,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/11/2018 09:31)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (DSC 3075)

17,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/11/2018 09:31)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (DSC 3065)

18,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/11/2018 09:31)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3052)

6,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/11/2018 09:31)


NHẪN CƯỚI VÀNG HỒNG 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3045)

7,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/11/2018 09:31)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3038)

8,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/11/2018 09:31)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3019)

9,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/11/2018 09:31)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3013)

7,400,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/11/2018 09:31)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 14K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3007)

4,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/11/2018 09:31)


NHẪN CƯỚI VÀNG HỒNG 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3001)

7,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/11/2018 09:31)