Nhẫn cưới
NHẪN CƯỚI VÀNG 18K
Mã sản phẩm: NC 19
Loại sản phẩm: Nhẫn cưới
Tên đá: Cubic
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 1,5chỉ
Giá bán: 6,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 31/01/2019 09:19)

NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 24)

7,900,000 VNĐ(tại thời điểm: 31/01/2019 09:19)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 23)

6,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 31/01/2019 09:19)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 22)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 31/01/2019 09:19)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 21)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 31/01/2019 09:19)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 20)

5,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 31/01/2019 09:19)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 15)

8,400,000 VNĐ(tại thời điểm: 31/01/2019 09:19)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 29)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 31/01/2019 09:19)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 28)

6,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 31/01/2019 09:19)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 27)

6,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 31/01/2019 09:19)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 26)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 31/01/2019 09:19)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 25)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 31/01/2019 09:19)


NHẪN CƯỚI VÀNG TRẮNG 14K GẮN ĐÁ CUBIC (NC 017)

5,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 31/01/2019 09:19)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 7689)

7,310,000 VNĐ(tại thời điểm: 31/01/2019 09:19)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (DSC 3701)

18,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 31/01/2019 09:19)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3693)

6,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 31/01/2019 09:19)